Română English Français

Planuri de învăţământ şi fişe ale disciplinelor pentru anul universitar 2019-2020, IFR

  

FIŞE DISCIPLINE STUDII DE LICENTA I.F.R. ANUL I, AN UNIVERSITAR 2019-2020

  

Nr Denumirea disciplinei Semestrul 1 Semestrul 2
crt Nr.ore/sem FV CR Nr.ore/sem FV CR
S L P S L P
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Teoria generală a dreptului 28 E 6
2. Drept civil. Partea generală 28 E 6
3. Drept european general 14 E 5
4. Competenţe T.I.C. 14 E 5
5. Limba străină I (engleză juridicăfranceză juridică) 14 VP 4
6. Drept civil. Persoanele 28 E 6
7. Drept constituţional şi instituţii politice 28 E 6
8. Drept roman 28 E 5
9. Dreptul instituţional al Uniunii Europene 14 E 5
10. Limba straină II (franceză juridicăgermană juridică) 14 VP 4
DISCIPLINE OPŢIONALE (la alegere 1 disciplină pe fiecare semestru)
1. Organizarea sistemului Judiciar 28 VP 4
2. Sociologie juridică 14 VP 4
3. Etica și metodologia cercetării 14 VP 4
4. Retorică 14 VP 4
5. Istoria dreptului românesc 14 VP 4
6. Logică juridică 14 VP 4
30 30

  

FIŞE DISCIPLINE STUDII DE LICENTA I.F.R. ANUL II, AN UNIVERSITAR 2019-2020

  

Nr Denumirea disciplinei Semestrul 3 Semestrul 4
crt Nr.ore/sem FV CR Nr.ore/sem FV CR
S L P S L P
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Drept penal – partea generală I 28 E 6
2. Drept civil. Drepturi reale 28 E 6
3. Drept administrativ I 28 E 5
4. Drept internaţional public 28 E 5
5. Drept comparat. Sisteme juridice contemporane 28 E 4
7. Drept penal – partea generală II 28 E 6
8. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor 28 E 6
9. Drept administrativ II 28 E 5
10. Drept financiar 28 E 5
11. Criminologie 14 E 4
DISICIPLINE OPŢIONALE (la alegere 1 disciplină pe fiecare semestru)
1. Limba străină I (engleză juridicăgermană juridică) 14 EVP 4
2. Uzanţe şi tehnici diplomatice 28 EVP 4
3. Istoria construcţiei europene 14 EVP 4
4. Protecţia juridică a drepturilor omului 28 EVP 4
5. Filosofia dreptului 28 EVP 4
6. Drept bancar 14 EVP 4
7. Drept funciar şi publicitate imobiliară 14 EVP 4
30 30

  

FIŞE DISCIPLINE STUDII DE LICENTA I.F.R. ANUL III, AN UNIVERSITAR 2019-2020

  

Nr Denumirea disciplinei Semestrul 5 Semestrul 6
crt Nr.ore/sem FV CR Nr.ore/sem FV CR
S L P S L P
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Drept penal – partea specială I 28 E 6
2. Drept civil. Contracte 28 E 6
3. Drept procesual penal-partea generală 28 E 5
4. Dreptul familiei
14
E
5
5. Drept penal – partea specială II 28 E 6
6. Drept civil. Succesiuni 28 E 6
7. Drept procesual penal-partea specială 28 E 5
8. Dreptul proprietăţii intelectuale
14
E
5
9. Practica de specialitate 56 VP 4
DISCIPLINE OPŢIONALE (la alegere 2 discipline pe semestrul I şi 1 la alegere pentru semestrul al II-lea)
1. Teoria relaţiilor internaţionale 14 VP 4
2. Psihologie judiciară 14 VP 4
3. Drept execuţional penal 14 VP 4
4. Tehnologie Web pentru jurişti
14
VP
4
5. Dreptul material al Uniunii Europene
14
VP
4
6. Dreptul mediului 14 VP 4
7. Dreptul securităţii sociale 14 VP 4
30 30

  

FIŞE DISCIPLINE STUDII DE LICENTA I.F.R. ANUL IV, AN UNIVERSITAR 2019-2020

  

Nr Denumirea disciplinei Semestrul 7 Semestrul 8
crt Nr.ore/sem FV CR Nr.ore/sem FV CR
S L P S L P
DISCIPLINE OBLIGATORII
1. Dreptul muncii 28 E 5
2. Drept procesual civil I 28 E 5
3. Drept comercial 28 E 5
4. Practica de specialitate 56 VP 5
5. Drept procesual civil II 28 E 5
6. Drept internaţional privat 14 E 5
7. Dreptul comerţului internaţional 14 E 5
8. Criminalistică 14 E 5
56 VP 5
DISCIPLINE OPTIONALE (la alegere 2 discipline pe fiecare semestru)
1 Medicină legală 14 VP 5
2. Convenţia europeană a drepturilor omului 28 VP 5
3. Metode alternative de soluţionare a litigiilor 28 VP 5
4. Dreptul concurenţei 28 VP 5
5. Jurisprudenţa CEDO 28 VP 5
6 Executarea silită 28 VP 5
7. Procedura insolvenţei 28 VP 5
30 30
EXAMENUL DE LICENTA

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.