Română English Français

Scurt istoric

Facultatea de Drept, prima facultate juridica moldoveana - a carei continuatoare directa este actuala facultate de profil din cadrul Universitatii iesene - îsi începea existenta la 3 iunie 1830 când, cu o solemnitate deosebita, se inaugura deschiderea primului curs de legi în limba româna de catre jurisconsultul statului, Christian Flechtenmacher, numit si extraordinar la Gimnaziul Vasilian, în localul de la Trei Ierarhi, în cadrul caruia îsi începea cursurile viitoarea Academie ieseana, pâna la gasirea unui sediu propriu.

Înfiintarea Universitatii iesene, în 1860, s-a realizat în temeiul Asezamântului scolar din 1851, dar organizarea unitara a activitatii de învatamânt superior, inclusiv a învatamântului juridic, s-a înfaptuit în realizarea Legii instructiunii publice, din decembrie 1864, act normativ ce a reglementat în materie pâna în 1898. In 1860, Facultatea de Drept era singura care functiona cu toti cei trei ani de studiu, având, totodata, si cel mai mare numar de profesori.

Facultatea de Drept din Iasi si-a justificat existenta si prin interesul de a forma si dezvolta o noua constiinta juridica corespunzatoare ideii adaptarii populatiei la relatiile sociale aflate în plina dezvoltare.

Revolutia din decembrie 1989 a dus la mutatii profunde în activitatea facultatii care, eliberata de presiunea factorilor politici, s-a integrat în mod activ în cadrul procesului democratic de realizare a statului de drept prin modalitati specifice învatamântului. Întocmirea vechii legislatii cu noi reglementari juridice corespunzatoare noilor realitati sociale, economice si politice se reflecta pe toate planurile în cadrul activitatii facultatii.

Începând cu anul 1990, activitatea de cercetare s-a încadrat, în mod normal, în procesul de transformari legislative specific perioadei de tranzitie si reforma care afecteaza toate domeniile vietii sociale. Ca atare, profilurile si programele de cercetare trebuie sa tina seama de ritmul în care se produc aceste transformari si de mutatiile care se vor produce în toate ramurile dreptului.

Sarcinile cadrelor didactice sunt complexe, fiind legate de adaptarea si perfectionarea procesului didactic în raport cu noile fenomene social-economice reflectate în reglementarile juridice în vigoare sau în curs de promulgare.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.