ŞCOALA DOCTORALĂ

Anunţuri (ARHIVĂ)

În data de 19.11.2021, la ora 9:00, studentul-doctorand CIOCAN C. COSTICĂ va susţine referatul cu titlul „Incriminarea faptelor săvârşite de magistraţi în legislaţiile statelor membre UE”, în faţa membrilor comisiei de îndrumare. Persoanele care doresc să vizioneze susținerea pot să acceseze link-ul https://uaic.webex.com/meet/ProfUnivDrTudorelToader Atenție! Întâlnirea este înregistrată audio-video, autentificarea dumneavoastră se consideră acordul pentru înregistrare.   Comisia de îndrumare are următoarea componenţă:   Conducător ştiinţific: prof. dr. Tudorel TOADER Membru: prof. dr. Ruxandra RĂDUCANU Membru: prof. dr. av. Constantin DUVAC Membru:…

În data de 19.11.2021, la ora 9:00, studentul-doctorand APACHIŢEI I. IOAN-DUMITRU va susţine referatul cu titlul „Norme penale privind securitatea naţională în legislaţiile statelor membre UE”, în faţa membrilor comisiei de îndrumare. Persoanele care doresc să vizioneze susținerea pot să acceseze link-ul https://uaic.webex.com/meet/ProfUnivDrTudorelToader Atenție! Întâlnirea este înregistrată audio-video, autentificarea dumneavoastră se consideră acordul pentru înregistrare. Comisia de îndrumare are următoarea componenţă:   Conducător ştiinţific: prof. dr. Tudorel TOADER Membru: prof. dr. Ruxandra RĂDUCANU Membru: prof. dr. av. Constantin DUVAC Membru: conf.…

În data de 28 octombrie 2021, la ora 10:00, studentul-doctorand RUSU G.M. TUDOR-MATEI va susţine referatul cu titlul „Consideraţii generale privind contractul internaţional de externalizare”, în faţa membrilor comisiei de îndrumare. Susţinerea va avea loc în Sala de Consiliu.   Comisia de îndrumare are următoarea componenţă: Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu Membri: Conf. univ. dr. Ioana-Maria Costea Conf. univ. dr. Vasile-Septimiu Panainte Conf. univ. dr. Lucia Irinescu   Invităm persoanele interesate la această susţinere.

ORAR DOCTORAT ANUL I, ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

miercuri 13 oct 2021 (Data eveniment)

ÎN ATENŢIA DOCTORANZILOR DIN ANUL I ANUL UNIVERSITAR 2021-2022   Cursurile Şcolii Doctorale se vor desfăşura după cum urmează:   Etică și integritate academică Conf. dr. Dorin NASTAS (nastas.dorin.comunicare.didactica@gmail.com) Joi: orele 17-20, curs online pe Microsoft Teams, în intervalul 14.10.2021- 09.12.2021 Joi: 3 întâlniri modulare de seminar față în față (5 ore în noiembrie, 5 ore în decembrie, 4 ore în ianuarie) la locația cabinet profesor D 209 (corp D, parter, aripa stângă); orarul exact pentru seminar va fi convenit…

În data de 30 septembrie 2021 ora 10.00, studenta-doctorandă ILUCĂ G.C. DESPINA-MARTHA va susţine teza cu titlul „.Operaţiuni de finanţare participativă în dreptul comerţului internaţional”, în faţa membrilor comisiei de îndrumare. Susţinerea va avea loc în Sala de Consiliu.   Comisia de îndrumare are următoarea componenţă: Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu Membri: Conf. univ. dr. Ioana-Maria Costea Conf. univ. dr. Vasile-Septimiu Panainte Conf. univ. dr. Lucia Irinescu

ŞCOALA DOCTORALĂ DE DREPT ADMITERE SEPTEMBRIE 2021   CONFIRMAREA LOCULUI DE CĂTRE CANDIDAŢII ADMIŞI               Candidaţii declaraţi admişi trebuie să confirme locul obţinut în urma admiterii, astfel: -          să plătească la BRD (cod 38) taxa de înmatriculare de 60 lei (valabil doar pentru admisii pe locuri bugetate). Copia după această chitanţă trebuie depusă la dosar; -          să plătească la BRD (cod 31) prima tranşă din taxa de şcolarizare de 1500 lei (valabil pentru candidaţii admişi cu taxă). Copia după…

În data de 29.06.2021, la ora 10:00, doctorandul BRĂNICI D. MARIUS va susţine referatul cu titlul „Finanţarea litigiului de către un terţ în dreptul comerţului internaţional, ca finanţare alternativă a litigiilor”, în faţa membrilor comisiei de îndrumare. Susţinerea va avea loc în Sala de Consiliu.   Comisia de îndrumare are următoarea componenţă: Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu Membri: Conf. univ. dr. Vasile-Septimiu Panainte Conf. univ. dr. Ioana-Maria Costea Conf. univ. dr. Lucia IrinescuFacultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4800 sec.