ŞCOALA DOCTORALĂ

Anunţuri (ARHIVĂ)

Vă aducem la cunoştinţă faptul că alegerile pentru membrii Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) de la IOSUD - Universitatea „Alexandru loan Cuza" din laşi, vor avea loc joi, 14 iulie 2016, în intervalul orar 09.00-18.00, în Aula Magna „Mihai Eminescu".

Rezultate admitere doctorat septembrie 2016

sâmbătă 01 oct 2016 (Data eveniment)

În cazul prelungirii cu taxă a studiilor doctorale, BECA a hotărât, în şedinţa din 09.10.2013, ca valoarea taxei lunare să fie calculată în funcţie de taxa anuală propusă de fiecare Şcoală Doctorală pentru anul academic în ; timpul căruia se solicită prelungirea. Menţionăm că taxele de şcolarizare pentru studiile doctorale au fost aprobate de Senatul UAIC şi diferă de la o Şcoală Doctorală la alta. Când se va achita taxa de prelungire la BRD, trebuie mentionat în mod clar şi…

În şedinţa ordinară a Consiliului de Administraţie al Universităţii „Alexandru loan Cuza" Iaşi din data de 17 octombrie 2013 s-au hotărât următoarele:1.Plata cheltuielilor cu salariile aferente susţinerii publice a tezelor de doctorat se va face de către doctoranzii cu taxă, în conformitate cu HBECA nr. D6/29.08.2013, prin Serviciul Salarizare al Universităţii.2.Contravaloarea cheltuielilor va fi depusă la Casieria Centrală a Universităţii cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de ziua în care are loc susţinerea publică. în aceeaşi zi, o copie…Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4994 sec.