ŞCOALA DOCTORALĂ

Doctoranzi actuali

Conducător ştiinţific: Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA

Anul universitar Gradul didactic
Numele şi preumele conducătorului de doctorat
Nr. crt. Numele şi prenumele doctorandului Data înmatriculării Anul de studiu
2021-2022 Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA 1 GALAN V. MARIA-ELIZA 01-oct-21 I
2 RACU I. ANDREEA IULIANA căs. PRISACARIU 01-oct-21 I
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4440 sec.