ŞCOALA DOCTORALĂ

Doctoranzi actuali

Conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Tudorel TOADER

Anul universitar Gradul didactic
Numele şi preumele conducătorului de doctorat
Nr. crt. Numele şi prenumele doctorandului Data înmatriculării Anul de studiu
2021-2022 Prof. univ. dr. Tudorel TOADER 1 NESVADBA A. MARIA-RAMAYANA 01-oct-15 graţie 4
2 PINTEAC N. CORINA căs. STRATAN 01-oct-15 graţie 4
3 STOICESCU G.R. MIHNEA-VALENTIN 01-oct-15 graţie 4
4 BOACNĂ G. CĂTĂLIN 03-oct-16 graţie 1
5 ELISEI M. MIRELA-MIHAELA căs. APOSTOL 01-oct-18 graţie 1
6 APACHIŢEI I. IOAN-DUMITRU 01-oct-19 III
7 CIOCAN C. COSTICĂ 01-oct-19 III
8 SÎRCU V. ICHIM-CODRIN 01-oct-19 III
9 VLĂDUŢ M. CARMEN-LORENA 01-oct-19 III
10 NECHITA E. MANUELA-MARIA căs. PUŞCĂ 01-oct-20 II
11 NOVAC-LECA G. ALEXANDRA 01-oct-20 II
12 PUŞCĂ A. MARIAN-MĂDĂLIN 01-oct-20 II
13 MICU V. DIANA MIHAELA căs.CHEPTENE-MICU 01-oct-21 I
14 NĂSTASE A. ANDREI 01-oct-21 I
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4272 sec.