ŞCOALA DOCTORALĂ

Doctoranzi actuali

Conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Carmen Tamara UNGUREANU

Anul universitar Gradul didactic
Numele şi preumele conducătorului de doctorat
Nr. crt. Numele şi prenumele doctorandului Data înmatriculării Anul de studiu
2021-2022 Prof. univ. dr. Carmen Tamara UNGUREANU 1 ŞERBAN F. ANDREEA 02-oct-17 graţie 2
2 RUSU G.M. TUDOR-MATEI 01-oct-19 III
3 STÂNGACIU D. RAMONA-DANIELA 01-oct-19 III
4 AMIRONESEI P. AURA-ELENA 01-oct-20 II
5 BRĂNICI D. MARIUS 01-oct-20 II
6 BIRIŞ T.O. BOGDAN OVIDIU 01-oct-21 I


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.4377 sec.