2021-09-10 Susţinere teză de doctorat BĂRBAT V. VLAD-VASILE

       La data de 10.09.2021, ora 12:00, în  Amfiteatrul III.9 („Matei Cantacuzino”), dl. BĂRBAT V. VLAD-VASILE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ADAPTAREA CONTRACTULUI ÎN DREPTUL PRIVAT COMPARAT. SISTEMELE GERMAN, FRANCEZ ŞI ROMÂNESC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

 

 

 

 

 

 

       Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

 

 

 

 

 

 

Preşedinte:

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Carmen Tamara Ungureanu,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 

 

 

 

 

 

Conducător ştiinţific:

 

 

 

Prof.univ.dr. Valeriu M. Ciucă,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

 

 

 

 

 

 

Referenţi:

 

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Gheorghe Durac,  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Prof.univ.dr. Mircea Dan Bob, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Conf.univ.dr. Gina-Pompilia Orga-Dumitriu, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu

 

 

 

 

 

 

        Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

  

Data afişării: 18.08.2021

Actualizare:

Ordinul Ministrului de acordare a titlului de doctor: O.M.E. 5999/30.12.2021
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.6377 sec.