2021-09-10 Susţinere teză de doctorat GILVARG KEIDAR I. GALIT

La data de 10.09.2021, ora 10:00, dna. GILVARG KEIDAR I. GALIT va susţine online, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul MODELUL PRACTIC JUDICIAR-TERAPEUTIC (JTM) DE SOLUŢIONARE A CONFLICTELOR ÎN PROCESELE DE DIVORŢ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf.univ.dr. Ioana Maria Costea, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:

Prof.univ.dr. Valeriu M. Ciucă, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

Prof.univ.dr. Mircea Dan Bob, Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj Napoca

Prof.univ.dr. Flavius Antoniu Baias, Universitatea din Bucureşti

Conf.univ.dr. Marius Balan, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Persoanele care doresc să vizioneze susținerea trebuie să acceseze link-ul https://uaic.webex.com/meet/DoctoratVMCIUCA

Atenție! Întâlnirea este înregistrată audio-video, autentificarea dumneavoastră se consideră acordul pentru înregistrare.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

Actualizare:

Ordinul Ministrului de acordare a titlului de doctor: O.M.E. 3324/02.03.2022
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.6538 sec.