Română English Français

Evenimente (ARHIVĂ)

Zilele Universității. „Ipostaze ale principiului legalității în dreptul național și european”, 2021

vineri , 29 octombrie 2021
joi , 10 martie 2022 (actualizat)

Conferința națională Zilele Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Sesiunea de comunicări științifice a Facultății de Drept 2021

Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează la data de 29.10.2021, în cadrul evenimentelor dedicate zilelor Universității, conferința cu tema „Ipostaze ale principiului legalității în dreptul național și european”.

Conferința își propune să permită cercetătorilor și specialiștilor explorarea valențelor principiului legalității, în diversele arii ale dreptului, urmărind fațetele acestuia în reglementările și jurisprudența națională și europeană.

Conferința speră să găzduiască lucrări din cât mai multe arii de cercetare, invitația de participare fiind adresată întregului mediu academic național.

Lucrările conferinței vor fi structurate pe următoarele secțiuni:

- Drept Privat

- Drept Public

- Drept penal și procesual penal

- Drept european și studii europene

Lucrările conferinței vor fi publicate într-un volum dedicat evenimentului. Termenul de transmitere a lucrărilor, în vederea publicării (după peer review) este 01.12.2021.

Comitet științific: Profesor dr. Tudorel Toader, Profesor dr. Ioana Crenguța Leaua, Profesor dr. Paul Pop. Conferențiar Daniel Nițu, Conferențiar dr. Ioana Maria Costea, Lector dr. Mihai Dunea, Lector dr. Carmen Moldovan

Comitetul de organizare: Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA, Lect. univ. dr. Mihai DUNEA, Lect. univ. dr. Nicolae-Horia ȚIȚ
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.