Română English Français

Evenimente (ARHIVĂ)

Conferință națională Zilele Europei: ”Avatarurile persoanei juridice” 2022

sâmbătă , 07 mai 2022
marți , 03 mai 2022 (actualizat)

PANEL CENTRAL

Moderator Nicolae-Horia ȚIȚ

Link - https://uaic.webex.com/uaic/onstage/g.php?MTID=e55ed513d8ed330636ede95035fcc75a2

 

10.00 – 10.30 – Deschiderea conferinței – mesaj de bun venit – Tudorel TOADER (Rector, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

10.30 – 11.00 – Irina SFERDIAN (Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timișoara) - Influența personalității juridice asupra transmiterii mortis causa a unor patrimonii de afectațiune
11.00 – 11.30 – Carmen-Tamara UNGUREANU (Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) – De la infama cooperativă comunistă la cooperativa de date
11.30 – 12.00 – Nicolae-Horia ȚIȚ – Câteva probleme privind reprezentarea persoanelor juridice în procesul civil

 

 

SECȚIUNEA DREPT EUROPEAN, DREPT INTERNAȚIONAL

Moderator Carmen MOLDOVAN

Link - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a058616c0fbe643f196cb38b970424286%40thread.tacv2/1651574893862?context=%7b%22Tid%22%3a%224f4b266e-9807-41ec-bfe6-7bc9aa660ac0%22%2c%22Oid%22%3a%226c50f929-3773-43e6-920f-738f86d9c9e0%22%7d

 

13.00 – 13.20 – Radu Bogdan BOBEI – Persoana juridică în exerciții de drept transnațional privat

13.20 – 13.40 – Elena Alina OPREA – Stabilimentul/sediul persoanei juridice în insolventa transfrontaliera

13.40 – 14.00 – Ioana Celina PASCA – Crimele internaționale. Subsidiaritatea răspunderii persoanei juridice

14.00 – 14.20 – Alina GENTIMIR – Particularități ale includerii persoanei juridice în categoria titularilor de drepturi ale omului

14.20 – 14.40 – Violeta STRATAN – Despre vitalitatea persoanelor juridice în fața Curții Europene a Drepturilor Omului

14.40 – 15.00 – Marius Cosmin MACOVEI – Persoana juridică afiliată: aspecte legale și jurisprudențiale în dreptul european și dreptul național

15.00 – 15.20 –  Carmen MOLDOVAN – Facebook și instigarea la comiterea de genocid în cazul etnicilor musulmani Rohingya

 

 

 

SECȚIUNEA ȘTIINȚE PENALE

Moderator Mihai DUNEA

Link - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a53223170ec034c0aba9b563f4a5738ee%40thread.tacv2/1651575096239?context=%7b%22Tid%22%3a%224f4b266e-9807-41ec-bfe6-7bc9aa660ac0%22%2c%22Oid%22%3a%226c50f929-3773-43e6-920f-738f86d9c9e0%22%7d

 

13.00 – 13.20 – Andra-Roxana TRANDAFIR, George-Alexandru LAZĂR – Contestația în cazul măsurilor preventive aplicabile persoanei juridice

13.20 – 13.40 – Alexandra Delia SABAU – Dreptul  la neautoincriminare al persoanelor juridice

13.40 – 14.00 – Maria- Ramayana NESVADBA – Perspectivă critică asupra iminentei modificări a articolului 287 din Codul Penal

14.00 – 14.20 – David-Alexandru PĂDURARIU, Marius-Cosmin MACOVEI – Răspunderea penală a unităților medicale pentru malpraxis

14.20 – 14.40 – Dorel HERINEAN – Persoana juridică și locul săvârșirii infracțiunii

14.40 – 15.00 – Andrei NASTAS, Lucia RUSU – Unele particularități specifice prevenirii, investigării și combaterii infracțiunilor comise de persoanele juridice

15.00 – 15.20 – Laura STĂNILĂ – Art. 151 C. pen. – o încălcare a principiului personalității răspunderii penale?

15.20 – 15.40 – Natalia JANU – Abordări conceptuale privind latura obiectivă a infracțiunii de insolvabilitate intenționată

15.40 – 16.00 – Mihai DUNEA – Unele probleme curente în materia răspunderii penale a persoanei juridice

 

 

SECȚIUNEA DREPT PRIVAT, DREPTUL COMERCIAL, DREPT FISCAL

 

Panel I

Moderator Ioana Maria COSTEA

Link - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad64fc19f581943e79d640e3ca474eab0%40thread.tacv2/1651574991820?context=%7b%22Tid%22%3a%224f4b266e-9807-41ec-bfe6-7bc9aa660ac0%22%2c%22Oid%22%3a%226c50f929-3773-43e6-920f-738f86d9c9e0%22%7d

 

 

13.00 – 13.20 – Marius-Ioan FLOARE – Repere istorice în evoluția personalității juridice a instituțiilor medicale

13.20 – 13.40 – Roxana Alexandra ISTUDOR – Necesitatea  unei reglementări legislative a instituției străpungerii vălului corporativ

13.40 – 14.00 – Alexandru CHISTRUGA - Internet of things – perspective europene asupra dreptului de acces la date

14.00 – 14.20 – Ion ARHILIUC – Viitoarea arhitectură a TPLF în cadrul Uniunii Europene

14.20 – 14.40 – Mihaela-Naziana GÎDEI (BUCĂ) – Protecția acționarilor minoritari în ipoteza dizolvării prin desprindere de active  (art. 250^1 din Legea nr. 31/1990)

14.40 – 15.00 – Aura-Elena AMIRONESEI – Siluetele juridice din influencer marketing

15.00 – 15.20 – Flaminia STÂRC-MECLEJAN – Despre angajamentele cetățenești ale persoanei juridice și puterea disciplinatorie a dreptului ,,privat”

15.20 – 15.40 – Ioana Maria COSTEA – Asociatul unic între optimizare fiscală și frauda la lege

Panel II

Moderator Lucia IRINESCU

Link - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7689106ca06d467c83030a38f51fc466%40thread.tacv2/1651575057993?context=%7b%22Tid%22%3a%224f4b266e-9807-41ec-bfe6-7bc9aa660ac0%22%2c%22Oid%22%3a%226c50f929-3773-43e6-920f-738f86d9c9e0%22%7d

 

13.00 – 13.20 – Alin SPERIUSI-VLAD, Claudia ROȘU – Calitatea procesuală a persoanei juridice în procesul civil

13.20 – 13.40 – Cornelia MUNTEAN, Raluca Ștefania LAZAR – Radiografia asocierilor fără personalitate juridică din perspectiva comparativă a codificărilor civile

13.40 – 14.00 – Dan-Constantin TUDURACHE – Are personalitate juridică societatea în nume colectiv?

14.00 – 14.20 – Cristina-Valentina PLOSCARU – Practica judiciară a instanțelor naționale privind daunele morale suferite de către persoanele juridice

14.20 – 14.40 – Luiza- Cristina GAVRILESCU – Evaluarea executorialității scrisorii de garanție bancară

14.40 – 15.00 – Elena Crizantema PANAINTE– Dreptul  la repaus săptămânal în cadrul drepturilor fundamentale ale salariaților consacrate la nivel internațional

15.00 – 15.20 – Florina Florentina MOROZAN – Considerații privind participarea persoanei juridice la procesul civil

15.20 – 15.40 – Lucia IRINESCU – Meșterul Manole modern: întreprinderile care abuzează de poziția lor dominanta

 

Scurtă invitație: Zilele Europei sunt prilej de sărbătoare și introspecție raportat la direcțiile de evoluție ale dreptului național și dreptului Uniunii Europene. În acest context festiv, Facultatea de Drept a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași își propune să găzduiască un mic eveniment dedicat spiritului european și dinamicilor academice emergente, într-o discuție despre Avatarurile persoanei juridice. Tema propusă este un prilej de discuții și dezbateri privind noile tendințe în spațiul juridic.

Sunt invitați să participe cu lucrări membrii comunității academice ieșene și naționale, precum și practicieni din toate ariile profesionale.

Comitet de organizare: conf.dr. Ioana Maria Costea, lect. dr. Mihai Dunea, lect. dr. Nicolae-Horia Țiț

Comitet științific: prof. dr. Tudorel Toader, prof. dr. Carmen Tamara Ungureanu, conf. dr. Lucia Irinescu, conf. dr. Carmen Moldovan, conf. dr. Cosmin Dariescu, conf. dr. Marius Balan, conf. dr. Nicoleta Dominte, conf. dr. Septimiu Panainte, conf. dr. Alina Gentimir, conf. dr. Andra Trandafir, conf. dr. Cornelia Muntean, Conf. univ. dr. Radu Rizoiu, asist. dr. Raluca Lazăr, conf. dr. Ioana Maria Costea, lect. dr. Mihai Dunea, lect. dr. Nicolae-Horia Țiț

Lucrările elaborate vor publicate, după peer review, în Analele Științifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Științe Juridice, revistă indexată în bazele de date internaționale Hein Online, DOAJ și CEEOL.

Termen pentru transmiterea lucrărilor în vederea publicării: 20.06.2022

Lucrările vor fi transmise pe adresa: şi vor fi elaborate conform ghidului disponibil aici: http://pub.law.uaic.ro/ro/ghidul-autorilor/ghidul-autorilor
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.