Română English Français

Noutăţi şi comunicate

ANUNŢ PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

luni , 23 august 2021
luni , 30 august 2021 (actualizat)

Afişare: 23.08.2021

Interviul va avea loc în data de 13 septembrie 2021, începând cu ora 14. Interviul se va derula doar cu candidații, care nu au avut calitatea de cadru didactic asociat în anul universitar 2020-2021.

În vederea ocupării posturilor vacante pentru anul universitar 2021-2022 cu personal didactic asociat din afara instituţiei, conform Procedurii privind elaborarea şi aprobarea statelor de funcţii pentru activitatea didactică şi de cercetare şi suplinirea posturilor vacante sau rezervate, pct. 7.1.2.14 alin. c), persoanele interesate, care îndeplinesc condiţiile minime cerute pentru ocuparea postului respectiv, prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi Metodologia UAIC privind ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare, sunt invitate ca, până la data de 10.09.2021, ora 12.00, să depună în format electronic la adresa de e-mail secretariatzi.drept@uaic.ro o cerere în acest sens, cu menţionarea postului sau disciplinei vizate. Cererea va fi însoţită de CV, de lista de lucrări din ultimii 5 ani, precum şi de documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor minime.

În data de 11.09.2021, începând cu ora 10, la Sala de Consiliu a Facultății de Drept va avea loc intervievarea candidaţilor ţinând cont de dosarul depus şi postul/disciplina a cărei suplinire este solicitată.

Dosarele vor fi analizate şi evaluate sub rezerva aprobării statelor de funcţii conform procedurilor în vigoare, iar rezultatele definitive vor fi anunţate după şedinţa Senatului UAIC ce va avea loc la 23 septembrie 2021.

D E C A N,

Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.