Română English Français

Ierarhizarea programelor de studii organizate de universitățile acreditate

Ierarhizarea programelor de studii organizate de universitățile acreditate din sistemul național de învățământ conform art. 193 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și prevederilor hotărârii Guvernului nr. 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii

http://chestionar.uefiscdi.ro/docs/programe_de_studii.pdf

Domeniul:Drept
Universitatea Categoria
Universitatea din Bucureşti A
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi A
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu A
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea din Craiova B
Universitatea de Vest din Timişoara B
Universitatea „Transilvania” din Braşov C
Universitatea din Oradea C
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti C
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş C
Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iași D
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava D
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București D
Universitatea „Ovidius” din Constanţa D
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia D
Universitatea Româno-Americană din București D
Universitatea „Danubius” din Galați D
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad D
Universitatea „Valahia” din Târgovişte D
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu D
Universitatea „Constantin Brâncoveanu" din Pitești D
Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti D
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi D
Universitatea din Piteşti D
Academia de Studii Economice din Bucureşti D
Universitatea Ecologică din București D
Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș D
Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca D
Universitatea „Petre Andrei” din Iași D
Universitatea Bioterra din București E
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti E
Universitatea „Hyperion” din București E
Universitatea Europeana „Drăgan” din Lugoj E
Universitatea Română de Ştiinţe și Arte „Gheorghe Cristea” din Bucureşti E
Universitatea „Tibiscus” din Timișoara E
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa E
Universitatea Româno-Germană din Sibiu E
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti E
Universitatea „George Bariţiu” din Brașov E
Universitatea „George Bacovia” din Bacău E


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0218 sec.